skip to Main Content

Project Toekomstgerichte Kringlooplandbouw

De Nederlandse (en Europese) Ruwvoerteelt staat midden in een tijd van veranderingen. Om te voldoen aan vermindering van de milieubelasting, het verbeteren van de bodem en het creëren van meer biodiversiteit, zullen stappen moeten worden gezet.

We erkennen de aanleiding en de problematiek die achter de veranderende wet- en regelgeving schuil gaan. Ook zijn we van mening dat er goede veranderingen teweeg zijn gebracht. Echter, we maken ons zorgen dat het genomen maatregelenpakket vanuit de overheid soms het doel voorbij schiet en/of tegenstrijdig is. Wij willen laten zien dat er alternatieven zijn voor een duurzame teelt, gedragen vanuit de praktijk.

Juist dáárom, zijn we dit project opgestart en bekijken we de Toekomstgerichte Kringlooplandbouw. Hoe kunnen we zorgen voor een vermindering van de milieubelasting? En hoe blijft dit praktisch haalbaar, duidelijk en effectief? 

We testen, experimenteren en demonstreren met praktijkvoorbeelden die naar de toekomst gericht bijdragen aan een gezonde bodem én aan een lagere milieubelasting. We bekijken dit dus vanuit de praktijk, met het oog op winstgevendheid in de gehele keten. Wij zorgen i.s.m. ‘WUR – Open Teelten’ voor wetenschappelijk onderbouwde resultaten.

Daarnaast gaan we graag in gesprek met u! Dat kan tijdens onze open dagen en u kunt ook altijd vrijblijvend contact opnemen.

Zo blijven we innoveren, testen en bijdragen aan een duurzame ruwvoerteelt op een praktische wijze. 

Demoveld
Back To Top