Skip to content

Demodagen 2022

Betrouwbaar Maïsras
U I T N O D I G I N G

Werken aan een toekomstbestendige agrarische sector is nu actueler dan ooit. Hoe dragen we bij aan vermindering van de milieubelasting? Maar vooral, hoe passen we dit toe in/met draagvlak vanuit de praktijk. Graag nodigen wij u uit op
9 of 13 september voor de jaarlijkse demodagen. Bekijk wat onze innovaties voor u kunnen betekenen! U bent om 14:00 uur van harte welkom op het MOVO-Zaden terrein aan de Hoofdstraat 27 in Breklenkamp.

Boeren demodag

Boeren, burgers, loonwerkers
& andere geïnteresseerden

Vrijdag 9 september 14:00 uur
* Met mogelijkheid tot gratis spuitlicentie

+ 19:00 uur verkort programma en
aansluitend maïsparty

Bedrijven demodag

Handelaren, adviseurs, overheden
& mengvoederbedrijven

Dinsdag 13 september 14:00 uur

Aanmelden

Meld u aan vóór 1 september! Dat kan door hieronder op de aanmeld knop te klikken. Graag even aangeven met hoeveel personen u komt.

Onderdelen

Wij leiden u graag rond over onze demovelden. Maak kennis met de nieuwste innovaties en alternatieven voor een duurzame ruwvoerteelt, biobased bouwen & energietransitie. Dit alles gedragen vanuit de praktijk. De volgende onderdelen zijn te zien op de demodagen:

  1. Maïsrassen
  2. Maïszaad coatings
  3. Silphie (Zonnekroon)
  4. Bean-Corn (& Drie Zussen)
  5. Toekomstgerichte landbouwtechnieken

Het project ‘Toekomstgerichte kringlooplandbouw’

De Nederlandse (en Europese) land- en akkerbouw staat midden in een tijd van veranderingen, om te voldoen aan vermindering van de milieubelasting, het verbeteren van de bodem en het creëren van meer biodiversiteit, zullen stappen moeten worden gezet.

We erkennen de aanleiding en de problematiek die achter de veranderende wet- en regelgeving schuil gaan. Ook zijn we van mening dat er goede veranderingen teweeg zijn gebracht. Echter, maken we ons zorgen dat het genomen maatregelenpakket vanuit de overheid soms het doel voorbij schiet en/of tegenstrijdig is. Wij willen laten zien dat er alternatieven zijn voor een duurzame teelt, gedragen vanuit de praktijk. Juist dáárom, zijn we dit project opgestart, en bekijken we de Toekomstgerichte Kringlooplandbouw. Hoe kunnen we zorgen voor vermindering van de milieubelasting? En hoe blijft dit praktisch haalbaar, duidelijk en effectief?

Wij nodigen u graag uit om deze voorbeelden te bekijken en met ons daarover in discussie te gaan.

Daarnaast zorgen wij i.s.m. ‘WUR – Open Teelten’ voor wetenschappelijk onderbouwde resultaten.

Locatie

Hoofdstraat 27
7635 LJ
Breklenkamp NL

Back To Top