skip to Main Content

Net even anders

Net Even Anders

MOVO-Zaden blijft zoeken naar ‘net even anders’ materiaal, juist dat wat de boer nodig heeft. Zo werken we sinds een aantal jaren aan een aantal projecten om duurzame ruwvoerteelt praktisch te maken. Ons doel is om de milieu impact zo laag mogelijk te houden en tegelijkertijd met productieve en gezonde planten de hectare opbrengsten te laten stijgen!

Back To Top