skip to Main Content

Project Ruwvoer teelt vanaf de basis

Het project De Nederlandse (en Europese) Ruwvoerteelt staat midden in een tijd van veranderingen. Om te voldoen aan vermindering van de milieubelasting, het verbeteren van de bodem en het creëren van meer biodiversiteit, zullen stappen moeten worden gezet.

We erkennen de aanleiding en de problematiek die achter de veranderende wet- en regelgeving schuil gaan. Ook zijn we van mening dat er goede veranderingen teweeg zijn gebracht. Echter, we maken ons zorgen dat het genomen maatregelenpakket vanuit de overheid soms niet helemaal past in de praktijk. Daarom denken we graag mee. We zoeken naar innovatieve en alternatieve teelten en dragen ideeën aan.

‘Wij willen laten zien dat er alternatieven zijn voor een duurzame teelt, gedragen vanuit de praktijk’

Daarbij staat het volgende centraal:
1. Hoe kunnen we zorgen voor vermindering van de mileubelasting?
2. Hoe blijft dit praktisch haalbaar, duidelijk en effectief?

We testen, experimenteren en demonstreren met praktijkvoorbeelden die in de basis bijdragen aan een gezonde bodem én aan een lagere milieubelasting. Wij zorgen i.s.m. ‘WUR – Open Teelten’ voor wetenschappelijk onderbouwde resultaten.

Daarnaast gaan we graag in gesprek met u! Dat kan tijdens onze open dagen en u kunt ook altijd vrijblijvend contact opnemen.

Back To Top