Skip to content

MOVO Beancorn staat volop in de belangstelling!  

Nadat we vorig seizoen ons mengsel van Mais met Stokbonen hebben gepresenteerd op onze demovelden en die van onze klanten, merken we nu dat er veel interesse is in deze innovatieve mengteelt.

Het Eiwit gehalte van de silage wordt tot wel 20-25% hoger, wat het zeer interessant maakt voor: “Eiwit van eigen land”.  Ook zaken als bijvoorbeeld biodiversiteitbloei in het gewas, bonen als vlinderbloemige en minder bestrijdingsmiddelen, maken het tot een gewas dat perfect aansluit aan de huidige wensen uit de praktijk.

MOVO Beancorn is op dit moment het eerste én enigste mengsel op de markt dat uitvoerig in Nederland getest is en aan alle eisen voldoet.

We blijven werken aan een verdere optimalisatie, door uitvoerig te testen en nieuwe bonen-rassen te kweken. Ook verschillende zaaidichtheden en verhoudingen worden in 2021 officieel getest. Dat een lagere N-gift mogelijk is, lijkt logisch, maar dat zal ook onderbouwd moeten worden.

Interesse of vragen over MOVO Beancorn? Neem ook dan gerust contact met ons op.

Back To Top