Skip to content

Onderzaai Mislukt? Toch na 1 oktober oogsten

Maïs met mislukte onderzaai mag ook na 1 oktober geoogst worden.

We zijn blij mede te delen dat er ruimte is om maïs met mislukte onderzaai ook na 1 oktober nog te oogsten. Dit besluit van het ministerie is per 19 september op de website van RVO gepubliceerd.

Dit jaar heeft u kennis kunnen maken met ons project “Ruwvoerteelt vanaf de basis”. In dit project testen en experimenteren we met innovatieve ideeën om tegemoet te komen aan de strenger wordende eisen, waar de maisteelt landelijk mee te maken heeft. Een praktisch probleem waar landbouwers mee te maken hebben zijn de steeds strengere eisen om de uitspoeling van nitraat naar het grondwater te beperken. Praktisch uitvoering geven aan de 1-oktober-regel voor zand- en löss gronden, leidt in de praktijk tot problemen.

Gedurende het jaar hebben we onze ideeën diverse malen onder de aandacht gebracht bij het ministerie. Dit heeft geleid tot een bezoek van een afvaardiging van het ministerie eind augustus aan onze demo- en testvelden. Tijdens het bezoek is onder andere de mislukte onderzaai uitvoerig aan bod gekomen mét resultaat!

Ons voornemen is om de komende jaren, samen met onze partners, onze aanpak om de ruwvoerteelt vanaf de basis te verduurzamen, verder uit te rollen. We willen dit in samenspraak met het ministerie blijven doen die ons heeft gevraagd hen op de hoogte te houden.

Back To Top