Skip to content

RoggExtra

RoggExtra is een uitgebalanceerd mengsel, speciaal ontwikkeld als overwinterend vanggewas (of vergroening). Maar kan ook als voedergewas gebruikt worden. Met RoggExtra profiteert u extra van de voordelen van 3 verschillende gewassen door:

1. Organische stof
• Maximale opbrengst
(zowel boven- als ook ondergronds)
• Extra snelle ontwikkeling
• Enorm wortelstelsel

2. Vanggewas (N)
• Maximaal stikstof vastleggen
• Minimale uitspoeling
• Geleidelijke afbraak in voorjaar
• Vorstbestendig

3. Bodem
• Verbetert en “repareert”
bodemstructuur
• Stimuleert bodemleven
• Vormt extra humus
• Verbetert draagkracht

RoggExtra is ook ideaal als voedergewas.
• Te oogsten als vroege maaisnede
• Als GPS
• Meerdere sneden mogelijk

Zaaiadvies: 50kg/ha (vanggewas)
90kg/ha (maaien)

Samenstelling:
Bladrogge
Italiaans Raaigras
Voederwikke
Standaard met OPTI-plus coating

bevat 3 belangrijke bestanddelen

Uw product
OP MAAT
laten maken?
Back To Top